Parro App

Met de app verloopt de communicatie tussen school en ouders/verzorgers nog makkelijker.
Alle mededelingen, schoolinformatie, belangrijke data van ouderavonden, activiteiten en schoolvakanties zijn terug te vinden in deze app. 

Via de algemene buttons kunt u uw kind ziekmelden of een verlofaanvraag indienen. 

De groepsinformatie is alleen beschikbaar voor de ouders/verzorgers van de kinderen in deze groep. Via deze button kan de groepsleerkracht berichten en foto's met u delen.