Visie op ontwikkeling en leren

Kenmerkend voor de ontwikkeling van jonge kinderen is dat ze vanuit spel tot leren komen. We kiezen daarom voor spelend leren in situaties en in hoeken die betekenis voor de kinderen hebben. Zo kunnen ze veilig op onderzoek uit gaan.
Ieder kind wordt telkens een stapje verder geholpen in zijn/haar ontwikkeling door de coaching en begeleiding van de leerkracht.

 

We zorgen voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op vaardigheden en leerbehoeften van onze leerlingen.

 

Hart van Slangenbeek geeft elk kind de kans te groeien en eigen talenten te ontdekken en te ontplooien.